fbpx

Közgyűlési meghívó

 Meghívó a BYC 2014. évi Közgyűlésére

 

Tisztelt Klubtársunk!

A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club 2014. évi Közgyűlésére, amelyet

2014. november 15. napján, 10:30 órától

tartunk, az alábbi napirend szerint a BYC klubszobájában

(8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.).

1.

Tájékoztató a BYC Ingatlan Kft beruházásáról

2.

2014. évi sporteredmények

3.

Alapszabály módosítása a törvényi kötelezettségeknek megfelelően

4.

Egyebek
Zárszó – Gerendy Zoltán elnök

 

A Közgyűlés háttéranyagai az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a Club irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 5.2.2.6. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon az eredeti időponthoz képest 30 perccel későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a közgyűlés tagjainak egyötöde jelen van.

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ez által a Club működésének sikerességéhez.

Balatonfüred, 2014. október. 30.

Gerendy Zoltán

elnök

 

Közgyűlési meghívó 20141115

SZMSZ meghatalmazas