fbpx

A versenybírók élete és a munka, ami mögötte van

BBA nézők, szurkolók, de gyakran versenyzők elsődleges céltáblája a bíró! Talán minden sportágban. Elég ha arra gondolunk, mi az elsőre beugró válaszunk a kérdésre: Milyen a bíró?

A versenybírók helyzete sosem irigylésre méltó. Hiszen aki azt vállalja, hogy egy tevékenység, egy játék tisztasága fölött őrködik, és ha kitör a vita, igazságot tesz, az azt is vállalja, hogy embereket fog magára haragítani. Mert nem fut el az eldöntendő kérdések elől.

Amikor játszani kezdünk, közösen elfogadjuk a szabályokat, amelyekhez igazodni fogunk. Aztán lépten-nyomon ezekbe ütközünk, de ha nem tartjuk be, mindannyiunk szórakozását tesszük tönkre. Persze nem tartjuk be, vagy legalább is nem minden pillanatban. Nem szándékosan, csak nagy igyekezetünkben. Vagyis hibázunk.

De ki szereti, ha valaki figyel, és a fejünkre olvassa a hibánkat?

Márpedig ez az ő dolguk. Vérig tudunk sértődni cselekedeteiken, ítéleteiken, az pedig szinte soha nem jut az eszünkbe, hogy megköszönjük.

A Magyar Vitorlás Szövetségen belül is fontos csapatot alkotnak, de vajon tudjuk-e, hogy miként képzik magukat, és milyen bonyolult feltételrendszernek kell megfelelniük, míg megkapják az engedélyt a bíráskodásra. Hallottunk-e arról, hogy miként épül fel a hazai versenybírói rendszer?

Erről szól Böröcz Bence, a legfiatalabb ISAF nemzetközi versenybíró írása.

 

Versenybírók tevékenysége és a Versenybíró Bizottság munkássága

Egy sikeres vitorlásverseny lebonyolításához sokszínű, szakmailag felkészült stáb szükséges, amely leggyakrabban a versenyt szervező, a versenyt rendező, a bíráskodó és a felmérő vagy felszerelés-ellenőrző csapatokból áll össze. A versenyszervező bizottság feladata többek között a verseny kiírása, a hatósági engedélyek beszerzése, a versenyrendezőség felkérése, a programok megszervezése. Általában a versenyrendezőséggel egyeztetve jelölik ki a versenybíróságot, amely az esemény sportszerű lebonyolításának elősegítéséért vállal felelősséget, illetve a felszerelés-ellenőrző bizottságot, amely a versenyt megelőző és a futamok közötti ellenőrzést végzi a résztvevő hajókon, versenyzőkön. Mindeközben a versenyrendezőség a szabályok és a saját maga által lefektetett kereteken belül (versenyutasítás) igyekszik a résztvevők számára egyenlő feltételeket garantálva megrendezni a kijelölt futamokat.

A Magyar Vitorlás Szövetségben a fenti tevékenységeket űző szakembereket három bizottság fogja össze, nevezetesen a Versenyrendező Bizottság, a Versenybíró Bizottság és a Technikai Bizottság. A bizottságok feladata alapvetően a szövetség általános szabályozásainak kézbentartása úgy, hogy ezek folyamatosan kapcsolatban maradnak a nemzetközi elvárásokkal, a szakemberek közösségének építése, gondoskodás az új jelentkezők képzéséről, valamint a minősítést szerzett sporttársak továbbképzéséről. A szakbizottságok vezetőit a szövetség alapszabálya szerint a mindenkori elnökség kéri fel a bizottság megalakítására, amelyekben az adott terület elismert szakemberei dolgoznak javarészt társadalmi munkában a fenti célok megvalósításáért.

A Versenybíró Bizottság gyökeres átszervezésére 2009-ben került sor, amikor a bizottság korábbi vezetője, Németh Miklós átvette a Fellebbviteli Bizottság vezetését, amit azóta is irányít, és amely feladata a versenyeken lefolytatott óvások, orvoslati kérelmek döntésének megerősítése, felülvizsgálata. Helyére az elnökség Tusnai Gabit kérte fel a szakbizottság vezetésére, akinek irányítása alatt dolgozik a jelenlegi tagság: Böröcz Bence, Gömöry Ágnes, Hantó István és Regényi Zsolt. Az elmúlt hat év első legfontosabb feladata a versenybírók minősítési rendszerének olyan jellegű megújítása volt, hogy az folyamatos munkára, továbbképzésre, önképzésre ösztönözze a minősített szakembereket. A folyamat elindulásakor minden korábban minősített szakember új írásbeli vizsgát tett, illetve biztosítottuk a képzéseken való részvétel lehetőségét az újonnan belépő érdeklődők számára is. Az ekkor lefektetett gyakorlat szerint minden páratlan év őszén tartunk versenybírói tanfolyamot és vizsgalehetőségeket, valamint a minősített szakemberek minden év tavaszán továbbképzéseken vehetnek részt. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a versenybírói tevékenység alapjait, áttekintést kapjanak az alkalmazott szabályokról, és azokat szituációs gyakorlatokon keresztül kipróbálják. A továbbképzések alkalmával az elmúlt év versenybírói tapasztalatai mellett néhány apróbb, éppen időszerűnek vélt témát dolgoznak fel az előadók a szakemberek naprakészségét elősegítve. Emellett a közösség építése céljából működő levelezőlistán értesítjük a sporttársakat az elsősorban a Nemzetközi Vitorlás Szövetség felől érkező újdonságokról, és az interneten vagy nyomtatott kiadványokon keresztül hozzáférhető képzést elősegítő anyagokról.

Az elméleti ismeretek szilárd elsajátítása adja az alapot ahhoz, hogy a versenybírók a versenyeken megszerezhető gyakorlattal képesek legyenek magabiztosan nyújtani az elvárt szolgáltatást. A vitorlássport versenybírói szempontból ugyanis szolgáltatáselvű megközelítést kíván, azaz elsődleges feladatunk a versenyzők között kialakult konfliktusok feloldása a sportszerűség és a lehető legegyenlőbb feltételek biztosítása mellett. A versenyzők szakmai elégedettségét a cikk elején említett csapatok szoros és hatékony együttműködése mellett végeredményben a versenybíróság problémamegoldó- és kommunikációs képessége hivatott elérni. A tevékeny versenybírói gyakorlat megszerzésében a szövetség gyakornoki programja nyújt elsőrendű lehetőséget. Az itt résztvevő versenybírók a szenior kollégák pártfogása mellett szerezhetik meg első tapasztalataikat és bizonyíthatják valódi felkészültségüket.

A folyamatos képzési rendszer felépítését követően elkezdtük kidolgozni a versenybírói tevékenység minőségbiztosítási folyamatát is, amely a kollégák kölcsönös értékelésén alapul. Úgy gondoljuk, hogy hazai versenyzőink nemzetközi sikereivel szoros összefüggésben áll a következetes, minőségi versenybírói tevékenység, még ha csak a 42. szabály vízi bíráskodására gondolunk. Az idei évtől, hogy a kívánt célokat még jobban közelítsük, az elért minősítési szintek mellett a 42. szabály bíráskodása szempontjából évente megújuló külön kategóriákat állapítottunk meg a szakembereknél. A kölcsönös értékelések egyrészt várhatóan segítenek felderíteni egymás erősségeit és fejlesztésre szoruló képességeit, másrészt elősegítik a tapasztalatcsere folyamatát, ami tovább növeli a szabályértelmezésbeli koherenciát.

Sikerként értékeljük azt, hogy az elmúlt négy-hat év alatt a jelenleg 138 versenybírót számláló aktív közösségünkbe több mint huszonöt legfeljebb huszonöt éves sporttársat sikerült bevonni, ezzel garantáltnak látszik a hosszú távú utánpótlás biztosítása is. Ennek a generációnak külön erénye, hogy a friss vagy akár még aktív, kiterjedt versenyzői élményeikkel könnyeden, jó érzékkel hoznak jó döntéseket, amiket már csak szilárd elméleti tudással kell alátámasztani. A korábbi szempontokat figyelembe véve abban támogatjuk a versenyeket rendező egyesületeket, hogy életkorban és tapasztalatban vegyes csapatokat kérjenek fel a versenybíróságokba. A friss generáció így sok megélt tapasztalattal gazdagodhat, cserében pedig a modern szemléletével segítheti kollégáit, hogy lépést tarthassanak a rohanva fejlődő technikákkal és technológiákkal, legyen az hajóépítéssel, taktikával vagy kishajók meghajtásával kapcsolatos.

Szerencsére akadnak olyan szakemberek, akik a hazai pályafutásuk mellett nemzetközi vizekre is vágynak. Az ő tapasztalatszerzésük elősegítésére a szövetség aktívan részt vesz az Európai Vitorlás Szövetség szakember-csereprogramjában, és mintegy befektetésként, anyagilag támogatja törekvéseiket abban, hogy középtávon nemzetközi minősítést szerezhessenek, hosszú távon pedig hazánkat méltóképp képviseljék sportdiplomáciailag a világ vezető sporteseményein. Jelenleg Böröcz Bence és Regényi Zsolt szerepel a Nemzetközi Vitorlás Szövetség nyilvántartásában, mint nemzetközi versenybírók. A világszerte (ISAF Világbajnokság, Ifjúsági Olimpiai Játékok, ISAF Világkupa események, számos hajóosztály világ- és Európa-bajnoksága, stb.) gyűjtött tapasztalataikkal hazatérve nyitottak ezek mind elméleti, mind gyakorlati átadására, ami mentén a magyar vitorlássport is profitálhat. Kettejük mellett még Beliczay Márton és Süle Péter áll a nemzetközi minősítés küszöbén, miután nemrégiben sikeresen teljesítették az angol nyelvű, komplex ismereteket mérő írásbeli vizsgát. A szükséges gyakorlatok és ajánlások összegzését követően kívánjuk, hogy ők is erősítsék szakértelmükkel a nemzetközi eseményeket.

A közeljövőben továbbra is szükség lesz a folyamatos munkára, hiszen a megújítás alatt álló versenyrendszer első tapasztalatait követően a finomhangolás szakaszában is jelentős részt vállal a Versenybíró Bizottság. Mindemellett célunk a széleskörű ismeretterjesztés újabb előadások, konzultációk meghirdetésével, hogy ne csak a minősített versenybírók, hanem a sportunk versenyszabályai iránt érdeklődő többi résztvevő (elsősorban a különböző szintű versenyzők, edzők) is megszerezhesse a szükséges ismereteket. A versenybírói közösséget egy régóta áhított, a szövetség adminisztrációs rendszerével szorosan összefüggő közösségi platformon kívánjuk még szorosabban összetartani, és megjelenésben is szeretnénk egységes arculatot nyújtani a versenyeken. Mindehhez persze továbbra is rengeteg erőfeszítésre, támogatásra és türelemre lesz szükség, és természetesen arra, hogy a versenybíró kollégák egyénileg is azonosuljanak ezekkel a célokkal és hozzájáruljanak mind önképzésükkel, mind tapasztalatik megosztásával a kívánt célok eléréséhez.

Böröcz Bence

 

A Magyar Vitorlás Szövetség két alkalommal – március 17-én és 28-án – szervez továbbképzést a minősített szakemberek részére.

forrása: hunsail.hu