fbpx

BYC Közgyűlés 2010. 10. 24-én 09:00 órakor a Vaszary Villában

A Közgyűlés háttérdokumentumai elérhetőek a Klub – Közgyűlések háttéranyagai 2010. évi – 2010. október menüpontban

Meghívó a BYC Közgyűlésére

Tisztelt Klubtársam!

A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club Közgyűlésére, amelyet

2010. október 24. napján (vasárnap) 9.00 – 12.00 óra között
tartunk az alábbi napirend szerint
Helyszín: Vaszary Villa
(8230 Balatonfüred, Honvéd utca 2-4.)

Napirend:

1.         Döntés a BYC belső kikötőjének – elnyert pályázati forrás felhasználásával történő – beruházási / felújítási munkálatairól, a beruházás ütemtervéről és finanszírozásáról – Nagy Attila, Elnök,
Böröcz István ügyvezető igazgató

a)      Döntés a kikötő beruházás kivitelezési ütemtervéről és pénzügyi ütemtervéről

 

b)      Felhatalmazás a pályázati forrás igénybevételéhez szükséges pályázati és a megvalósításhoz szükséges egyéb szerződések megkötéséhez

 

c)       Döntés pályázati önrész biztosítására áthidaló óvadékos hitel felvételéről

A Közgyűlés háttéranyagai (kikötő beruházás kivitelezési ütemterve és pénzügyi ütemterve, óvadéki hitel konstrukció feltételei) az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu) továbbá a dokumentumok a Club irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 3.1.3. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon az eredeti időponthoz képest egy órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a rendes tagok 10%-ának jelenléte esetén határozatképes.

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III. 1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazási mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kérjük tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés
sikerességéhez és vegyen részt a döntéshozatalban.

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:

Nagy Attila

Elnök