fbpx

BYC nyereményjáték

  1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: BYC nyereményjáték

A játék meghatározása: A Balatonfüredi Yacht Club (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon a Balatonfüredi Yacht Club (@sailingbyc) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:
Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező  (@sailingbyc)  profiljával és az adott kép alá a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak.
A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincsen kapcsolatban a játékkal.

  1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

  1. A játék időtartama

A játék 2021. május 12. napján kezdődik és 2021. május 22. 20.00 óráig tart.

  1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

  1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Balatonfüredi Yacht Clubbal (@sailingbyc) Instagram oldalával, és kommentet ír a @sailingbyc Instagram oldalán található játékra irányuló 2021. május 12-én közzétett képe alá a feltételeknek meghatározott módon, valamint “kedveli” az utolsó 5 bejegyzést az oldalon. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.
A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2021. május 22. 20.00 óráig a május 12-én @sailingbyc Instagram oldalán közzétett a nyereményjátékra irányuló képét és az előtte megosztott 4 bejegyzését „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, valamint a @sailingbyc hivatalos Instagram oldalát követi.

  1. Nyeremények

A nyereményjátékban az összes, fent említett szabályzatnak eleget tevő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: egy balatoni vitorlázás két fő részére. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon.

  1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2021. május 22. 20.00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek értesítése 2021. május 22. 23.59 óráig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítem. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

  1. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2021. május 23. 12:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy @sailingbyc hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye a nevüket. A játékban résztvevők vállalják, hogy győzelmük esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

  1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a @sailingbyc hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Balatonfüredi Yacht Club a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

  1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.
A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető:
byc@byc.hu