fbpx

Csak gyorsan! – Szombati időutazás #12

150 évvel ezelőtt indult el a távíróforgalom Bécs és Budapest között

Az 1867-es kiegyezéssel a Deák Ferenc vezette magyar tárgyalódelegáció megegyezett a Habsburg-dinasztiával és az osztrák uralkodó körökkel.

A budapesti új távirda-központ : A morse-osztály (forrás: Vasárnapi Újság 1907– OSZK-EPA)

(…)1. cikkely

Magyarországon és Erdélyben a távírdaszolgálat legfelső vezetését és igazgatását 1867. május 1.-én a királyi magyar kereskedelemügyi minisztérium átveszi. Ezen időponttól Magyarországon és Erdélyben a távírdai felügyelőségek és távírdaállomások kilépnek a császári-királyi távírdaigazgatással való szolgálati kötelékből és alárendeltetnek a királyi magyar kereskedelemügyi minisztériumnak. (részlet a Kiegyezésből)

A kiegyezés után a felelős magyar kormány vette át a távíróhálózatot. Az addig az osztrák kormány tulajdonában álló magyarországi távíróvonalak a kiegyezés keretében magyar tulajdonba kerültek. 1867 és 1874 között közel kétmillió forint költséggel bővítették és alakították át a magyar távíróhálózatot.