Hírek

 Meghívó a BYC 2015. évi Közgyűlésére Tisztelt Klubtársunk! A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club 2015. évi Közgyűlésére, amelyet november 28. napján, 10:30 órától tartunk, az alábbi napirend szerint a BYC klubszobájában (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.).   1. 2015. évi eredmények 2. 2016 évi tervek, tervezés 3. BYC Ingatlan Kft kamatrögzítési megállapodás 4. Bejárható Magyarország Program 5. Egyebek Zárszó – Gerendy Zoltán elnök   A Közgyűlés háttéranyagai az Alapszabály 5.2.2.4 pontja szerint hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a Club irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak. Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 5.2.2.6. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon az eredeti időponthoz képest 30 perccel későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában érvényes amennyiben a közgyűlés tagjainak egyötöde jelen van. A Közgyűlésen a rendes tag jogait teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ melléklete tartalmazza. Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ez által a Club működésének sikerességéhez. Balatonfüred, 2015. november. 11. Gerendy Zoltán elnök