fbpx

Szombati időutazás 1867-be #4

Pestbudán 1867 elején a nemzet sorsfordító dokumentumát, a Kiegyezést készítették elő, a Balaton mellett a magyar arisztokrácia egy része a Balatonfüredi Yacht Egylet megalapításán fáradozott.

Az Ausztria és Magyarország közt 1867-ben létrejött kiegyezés népünk történetének egyik meghatározó eseménye volt. A kiegyezési törvényekkel lezárult az 1848/49–es forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő (és az követő) osztrák-magyar ellenségeskedés időszaka és egy teljesen új korszak, a dualizmus vette kezdetét. Létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia.