fbpx

Fejlesztések

ACCamera_1Sajtóközlemény

Turisztikai szolgáltatások, közösségi funkciók kialakítása és fejlesztése a 145 éves balatonfüredi yacht club vitorláskikötőjében

A BYC Ingatlan Kft. 155,84 millió forintos uniós támogatást nyert a KDOP-2.1.1/D-12 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 259,74 millió forintos elszámolható összköltségvetéssel megvalósult fejlesztés keretében építési beruházásként meglévő épület (nagy hangár) átalakítása, bővítése, korszerűsítése („B” épület), új vizesblokk építése („C” épület) és feleslegessé váló, átépítésre, felújításra alkalmatlan épületek (nagy hangár kőépület része, nádas melletti kis hangár épület) bontása valósult meg.

A Balatonfüredi Yacht Club Magyarország legrégebbi vitorlás egyesülete. A 147 éves Club 19 éve megszakítás nélkül vezeti az egyesületek közötti eredményességi ranglistát. Az egyesület Magyarország legnagyobb számú utánpótlás bázisa.

A pályázó szervezet a nyertes projekt keretében építési beruházásként a meglévő épületének (nagy hangár) átalakítását, bővítését, korszerűsítését („B” épület), új vizesblokk építését („C” épület) és feleslegessé váló, átépítésre, felújításra alkalmatlan épületek (nagy hangár kőépület része, nádas melletti kis hangár épület) bontását hajtotta végre. A projekt megvalósítási helyszíne a BYC által tulajdonolt balatonfüredi 82/4 hrsz. vitorlás kikötő ingatlan, mely egyben a Balaton egyik legismertebb, leglátogatottabb pontja, a magyar vitorlázás bölcsője.

A projekt keretében létszámbővítésre is sor került, valamint a projekt innovatív műszaki megoldásként napkollektor elhelyezését is tartalmazta. A projekt sikeres megvalósítását követően szolgáltatásaink köre bővült, javult (táboroztatás, rendezvényszervezés, kikötői szolgáltatások bővítése, hajóosztályonkénti oktatások lebonyolítása), mely elősegíti, hogy a Balatonra és a településünkre érkezők minél több időt töltsenek el a térségben ezzel hozzájárulva a magyar turizmus fejlődéséhez. A jelen projekt megvalósítása további fejlesztések, bővítések megvalósítására tesz minket alkalmassá, valamint a sikeres projekt további fejlesztéseket generálhat a térségben, illetve a turisztikai ágazatban.

A BYC Ingatlan Kft-ről, a Balatonfüredi Yacht Clubról és a fejlesztéseinkről bővebb információt a www.byc.hu oldalon olvashatnak.

A projekt finanszírozása részben a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével valósult meg, a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 számú projekt keretében.

További információ kérhető:

BYC Ingatlan Kft.

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.

E-mail: info@byc.hu

Honlap: www.byc.hu


Projektazonosító: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0017

Projekt neve:

Turisztikai szolgáltatások, közösségi funkciók kialakítása és fejlesztése a 145 éves Balatonfüredi Yacht Club vitorláskikötőjében

Projekt leírás:

A BYC Ingatlan Kft. több mint 155 millió Ft uniós támogatást nyert a KDOP-2.1.1/D-12 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.

A közel 300 millió forintos összköltséget meghaladó fejlesztés keretében építési beruházásként a meglévő épület (nagy hangár) átalakítása, bővítése, korszerűsítése, új vizesblokk építés és feleslegessé váló, átépítésre, felújításra alkalmatlan épületek bontása valósul meg.

A BYC Kikötő Kft. kikötőjében meglévő jelenlegi felépítmények, valamint a használatban lévő konténer öltözők, konténer iroda és konténer vizesblokk mennyiségi és minőségi jellemzői – amely az alapvető higiéniai komfortérzet alapját biztosítanák – sem mennyiségben, sem méretben, sem kivitelben nem alkalmasak arra, hogy megfelelő színvonalon elégítsék ki a területen megnövekedett vendéglétszám által támasztott igényeket.

A projekt megvalósulásának eredményeképpen a jelenleg rendelkezésre álló „nagy hangár” épület nem kerül elbontásra, a jelenlegi több mint 50 éves nagy hangárt „L” alakban egy egytraktusos, kétszintes épületszárnnyal egészül ki (együttesen „B” épület), illetve a szomszéd Silver Resort épületegyüttes parkolójának déli kerítése mellé egy a hajóhely bérlőket kiszolgáló új vizesblok („C” épület) kerül.

A projekt megvalósításával a projektgazda el kívánja érni, hogy a kikötőbe érkező vitorlázó turisták és klubtagok egyaránt megfelelő színvonalú szolgáltatásokban részesülhessenek, mind az épületi struktúra színvonalát, mind a vizesblokk ellátást illetően, ezek hiánya ne befolyásolja negatívan a látogatói létszámot.

Az új „B” épületben létrejövő klubhelyiség, ill. oktató termek révén a vitorlástáborok, szakmai rendezvények, vitorlás oktatói tevékenységek illetve céges indoor tréningek is megrendezésre kerülhetnek. A különféle programok, szolgáltatások által a turizmus időbeni koncentrációjának csökkentése is lehetséges lesz, a szezonalitás mindkét irányban kitolható időléptékben teljesedik ki. Az irodák és egyéb oktatásra, programszervezésre alkalmas helységek kialakításával nem csak a kikötői szolgáltatások, valamint a vitorlás versenyrendezéshez szükséges háttér biztosítása oldódik meg, hanem egy olyan infrastrukturális egység kialakítása is, amely a nyári főszezonon kívül is igénybe vehető (pl. a téli hónapok folyamán jeges programok szervezése, erdei iskolai programok lebonyolítása). A hangár és raktárhelyiség alkalmas lesz kisebb sporthajók téli tárolására, valamint a szolgáltatások körének bővítésére (vitorlás oktatás, ideérkező vendégek hajóinak tárolása, stb.).

Az épület felújításával, az új vizesblokk kialakításával, tereprendezéssel várható a vendégek komfortérzetének növekedése, amely az átlagos tartózkodási idő növekedésével és ennek következménye képen az egy turistára eső költés növekedéséhez járul hozzá.

A tervezésénél előtérbe került a környezeti elemeket legkevésbé terhelő innovatív műszaki megoldások használata – többek között napkollektor elhelyezése az épületen -, és az üzemeltetés a fenntartható fejlődés szempontjai szerint való megszervezése és lebonyolítása is, mivel a projekt reális üzleti terven alapszik és az egyik fő célja a hosszú távú fenntarthatóság. A hosszú távú fenntarthatóságra való törekvést mi sem támasztja alá jobban, mint hogy a BYC Ingatlan Kft. tulajdonosa, a Balatonfüredi Yacht Club idén ünnepelte 146 éves évfordulóját – Európa egyik legrégebbi sport klubjaként.

Kivitelezés ideje: 2013.10.01 – 2015.09.30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

BYC Ingatlan Kft.

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.

Tel/fax: +36 30 217 4441

E-mail: byc@byc.hu

Web: www.byc.hu

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 1.
telefon: +36 22 513 370
fax: +36 22 312 340
e-mail: ugyfelszolgalat@kdrfu.hu
www.kdrfu.hu

Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Telefon: +36 40/638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

www.nfu.hu

 www.ujszechenyiterv.gov.hu


Projektazonosító: KDOP-2.1.1/D-2f-2010-0002

Projekt neve:

A Balatonfüredi Yacht Club belső kikötőjének kapacitásbővítő korszerűsítése

Projekt leírás:

A Balatonfüredi Yacht Club jelen projekt megvalósításával elvégezte a hosszú távú terveiben jelentős szerepet játszó, logisztikai szerepet is betöltő, Balatonfüreden lévő belső kikötőjének kapacitásbővítő korszerűsítését. A fejlesztés összköltsége 82,9 mFt. Pályázatunkkal 32,3 mFt támogatást nyertünk el.

A fejlesztés eredményeként, a néhány helyen már balesetveszélyes belső kikötő infrastrukturális fejlesztését, a terület akadálymentesítését és a kikötő befogadóképességének növelését hajtottuk végre.

A projektünk megvalósulásának eredményeképpen a kikötőben a korábbi 22 férőhelyhez képest a megváltozott kikötői felosztásnak és a korszerűsítésnek köszönhetően 29 hajót képes befogadni. A korszerűsítés eredményeképpen létrejött 2 db új vendéghely is.

A kikötőben kialakításra került egy a mozgáskorlátozottakat a hajóba emelő szerkezet is, mely lehetővé teszi a kikötő használatát mozgáskorlátozott személyek számára is. A projekt keretében további audiovizuális és egyéb akadálymentesítést is megvalósítottunk (saját forrásból).

A fejlesztésnek köszönhetően szolgáltatásaink minőségi javulását értük el. A korábbi szolgáltatásaink körét növeltük.

Kialakításra került a hajók számára a parton elérhető szennyvízleszívás, valamint villany és vízvételi lehetőség is mely eddig nem volt megoldható.

Projektünk részét képezte a műemléki jellegű sólyatér és sólya, valamint a mellette elhelyezkedő árbocdaru korszerűsítése is.

A projekt eredményeképpen megoldhatóvá vált a 4 tonnát meghaladó hajók daruzása és a belső kikötő a fejlesztés által a különböző vitorlás versenyek rendezésébe is bevonhatóvá vált.

A kikötő tervezésénél előtérbe helyeztük a környezeti elemeket legkevésbé terhelő műszaki megoldásokat, és a fenntartható fejlődés szempontjai szerint szerveztük meg üzemeltetését.

A beruházást 2010.10.29.-től 2012.01.31.-ig tartó időszak alatt valósítottuk meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Balatonfüredi Yacht Club

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.

Tel/fax: +36/88 410-273

E-mail: byc@byc.hu

Web: www.byc.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest. Gellérthegy utca 30-32.

E-mail: vati@vati.hu

Web: www.vati.hu

Telefon: +36/1 224-3100

Fax: +36/1 224-3105

Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Telefon: +36 40/638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

www.nfu.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu