fbpx

Közgyűlés emlékeztető

Tisztelt Klubtagok!

 

A Balatonfüredi Yacht Club életében ismét egy nagyon fontos, a jövőre nézve meghatározó döntést kell meghoznia a Közgyűlésnek. A belső kikötő rekonstrukciós munkálatai égetőek és a szükséges anyagiakhoz jelenleg egy nyertes pályázat áll rendelkezésre mely szerződéskötési folyamatához illeszkedik a Közgyűlés időpontja. Azonban a költségek másik részét is biztosítani kell.

 

Az Elnökség tisztelettel megköszöni az eddigi felajánlásokat és a felmerült igények szerint a téglajegyek értékét átalakította.

 

500.000.-Ft Arany

300.000.-Ft Ezüst

100.000.-Ft Bronz

 

A téglajegyek által biztosított támogatás kifejezi az együvé tartozást és a felelősséget az utókorral szemben. Kérünk minden tagot, mérlegelje lehetőségeit és támogassa a beruházást, a klub jövőjét.

A téglajegyek szándékát kérem jelezni és regisztrálni az ügyvezetésnél.

 

Kérek minden tagot a Közgyűlés sikeres lebonyolítása és a felelősségteljes döntés érdekében, vegyen részt a Közgyűlés munkájában.

 

2010. október 24. napján (vasárnap) 9.00- 12.00 óra között

az alábbi napirend szerint

Helyszín: Vaszary Villa
(8230. Balatonfüred, Honvéd utca 2-4.)

 

Napirend:

 

1.

Döntés a BYC belső kikötőjének -elnyert pályázati forrás felhasználásával történő- beruházási/felújítási munkálatairól, a beruházás ütemtervéről és finanszírozásáról – Nagy Attila, Elnök, Böröcz István ügyvezető igazgató

a.) Döntés a kikötő beruházás kivitelezési ütemtervéről és pénzügyi ütemtervéről

 

b.) Felhatalmazás a pályázati forrás igénybevételéhez szükséges pályázati és a megvalósításhoz szükséges egyéb  szerződések megkötéséhez

 

c.) Döntés pályázati önrész biztosítására áthidaló óvadékos hitel felvételéről

 

   

 

A Közgyűlés háttéranyagai (kikötő beruházás kivitelezési ütemterve és pénzügyi ütemterve, óvadéki hitel konstrukció feltételei) az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a Club irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 3.1.3. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon az eredeti időponthoz képest egy órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a rendes tagok 10%-ának jelenléte esetén határozatképes.

 

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Nagy Attila

Elnök