fbpx

Közgyűlési meghívó

(A Közgyűlés háttéranyagai klubtagjaink számára a honlapra való belépést követően a Klub / Közgyűlések / 2012.november menüpont alatt érhetőek el!)

Meghívó a BYC Közgyűlésére

Tisztelt Klubtársunk!

A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club Közgyűlésére, amelyet

2012. november 24. napján 10.00 órakor

tartunk, az alábbi napirend szerint a balatonfüredi VASZARY VILLA termében

(8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2.).

1.

Tájékoztatás a 2012. év eredményeiről – Böröcz István ügyvezető igazgató

2.

Előterjesztés a BYC 2012. évi pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő irányszámai tárgyában – Hantó István elnök, Böröcz István ügyvezető igazgató

3.

BYC Kikötő Kft. tagi hitel törlesztési megállapodás – Böröcz István ügyvezető igazgató

4.

Tájékoztatás a BYC Ingatlan Kft által „Turisztikai szolgáltatások, közösségi funkciók kialakítása és fejlesztése a 145 éves Balatonfüredi Yacht Club vitorláskikötőjében”címen beadott KDOP pályázatról –Varga Lajos elnökségi tag, Böröcz István ügyvezető igazgató

5.

Egyebek

Zárszó

 

A Közgyűlés háttéranyagai (Tájékoztatás a 2012-es év eredményeiről prezentáció, 2012. évi pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő irányszámai és a hozzá tartozó prezentáció, BYC Kikötő Kft. tagi hitel törlesztési megállapodás prezentáció, Turisztikai szolgáltatások, közösségi funkciók kialakítása és fejlesztése a 145 éves Balatonfüredi Yacht Club vitorláskikötőjében pályázati prezentáció, ) az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a klub irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 3.1.3. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon, az eredeti időponthoz képest egy órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a rendes tagok 10 %-ának jelenléte esetén határozatképes.

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Közgyűlés előtt 8.30-tól vendéglátónk a Vaszary Villa lehetőséget biztosít tárlatvezetéssel egybekötve az aktuális kiállítások ingyenes megtekintésére.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ez által a Club működésének sikerességéhez.

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Balatonfüred, 2012. november 5.

 

 

Üdvözlettel:

Hantó István

elnök