fbpx

Meghívó a BYC 2012. évi Közgyűlésére

Tisztelt Klubtársunk!

A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club 2012. évi éves Közgyűlésére, amelyet

2012. május 28. napján (Pünkösd hétfő) 17:00 órától

tartunk, az alábbi napirend szerint a balatonfüredi VASZARY VILLA termében

(8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2.).

1.

Előterjesztés a BYC 2011. évi Beszámolója és Közhasznúsági jelentése tárgyában – Aranyos József, Elnök

  • Elnökség 2011. évi szakmai beszámolója – Aranyos József Elnök
  • A BYC 2011. évi számviteli törvény szerinti éves Beszámolója és Közhasznúsági jelentése – Aranyos József Elnök, Böröcz István ügyvezető igazgató
  • Felügyelő Bizottság 2011. évi beszámolója és jelentése – ifj. Pataki Attila FB elnök

2.

Előterjesztés a BYC 2012. évi pénzügyi tervének – az SZMSZ által meghatározottak szerinti- fő irányszámainak tárgyában – Aranyos József Elnök, Böröcz István, ügyvezető igazgató

3.

Előterjesztés rendes tagok felvétele tárgyában – Böröcz István ügyvezető igazgató

4.

Egyebek

Zárszó – Aranyos József, Elnök

 

A Közgyűlés háttéranyagai (2011. évi szakmai beszámoló; a számviteli törvény szerinti 2011. évi éves (pénzügyi) beszámoló, 2011. évi közhasznúsági jelentés; 2011. évi FB jelentés; 2012. évi pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő irányszámai, az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a Club irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 3.1.3. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon az eredeti időponthoz képest egy órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a rendes tagok 10 %-ának jelenléte esetén határozatképes.

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ez által a Club működésének sikerességéhez.

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!