fbpx

Meghívó a BYC 2014. évi Közgyűlésére

 Meghívó a BYC 2014. évi Közgyűlésére

 

Tisztelt Klubtársunk!

A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club 2014. évi éves Közgyűlésére, amelyet

2014. május 31. napján, szombaton 17:00 órától

tartunk, az alábbi napirend szerint a balatonfüredi Vaszary Villa Széchenyi termében

(8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2.).

1.

Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolója és jelentése – ifj. Pataki Attila FB elnök

2.

A BYC 2013. évi számviteli törvény szerinti éves Beszámolója és Közhasznúsági jelentése benne a szakmai beszámolóval – Gerendy Zoltán elnök, Böröcz István ügyvezető igazgató

3.

Előterjesztés a BYC 2014. évi pénzügyi tervének – az SZMSZ által meghatározottak szerinti – fő irányszámainak tárgyában – Gerendy Zoltán elnök, Böröcz István ügyvezető igazgató

4.

Tájékoztató a BYC Ingatlan Kft beruházásáról – Böröcz István ügyvezető igazgató

5.

Felügyelő Bizottság tisztújítása – Böröcz István ügyvezető igazgató

6.

Előterjesztés a BYC Kikötő Kft többségi tulajdonosának kivásárlásáról és a BYC Kikötő Kft – BYC Ingatlan Kft egyesüléséről – Böröcz István ügyvezető igazgató

7.

Egyebek

Zárszó – Gerendy Zoltán elnök

 

A Közgyűlés háttéranyagai (2013. évi szakmai beszámoló; a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves (pénzügyi) beszámoló, 2013. évi közhasznúsági jelentés, 2013. évi FB jelentés, 2014. évi pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő irányszámai, BYC Ingatlan Kft beruházás tájékoztató az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a Club irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 5.2.2.6. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon az eredeti időponthoz képest 30 perccel későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a közgyűlés tagjainak egyötöde jelen van.

 

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

A Közgyűlésen sor kerül az FB tisztújítására, az erre vonatkozó jelölését várjuk a Jelölőbizottság tagjainak email címére (id. Pataki Attila, byc@byc.hu, dr. Korchmáros Tamás, info@multident.hu, Cserép Csaba, cserepcsaba49er@gmail.com), vagy a Jelölőbizottságnak címezve a BYC székhelyére megküldve, illetve a byc@byc.hu e-mail címre elektronikusan elküldve.

 

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ez által a Club működésének sikerességéhez.

 

Balatonfüred, 2014. május 13.

 

 

……………………………………………

Gerendy Zoltán

elnök