fbpx

Meghívó a BYC Közgyűlésére

Tisztelt Klubtársunk!

A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club Közgyűlésére, amelyet
2011. október 22. napján 17.00 – 20.00 óra között
tartunk, az alábbi napirend szerint a balatonfüredi VASZARY VILLA termében
(8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2.).

1. Előterjesztés a BYC 2011-es módosított pénzügyi terv tárgyában – Nagy Attila ügyvivő
elnök
2. Előterjesztés a BYC 2012-es pénzügyi terv tervezési elvei, főbb sarokszámai – Nagy
Attila ügyvivő elnök, Böröcz István ügyvezető igazgató
3. Tájékoztató a kikötő beruházás lezárásáról – Böröcz István ügyvezető igazgató
4. A Felügyelő Bizottsági megállapítások és azokra tett intézkedések – Pataki Attila FB
elnök, Nagy Attila ügyvivő elnök
5. Tisztségviselő választás – Elnök és Elnökségválasztás – Nagy Attila ügyvivő elnök
– BYC Elnökének megválasztása
– BYC Elnökségi tagjainak megválasztása
6. Előterjesztés tagkizárás tárgyában – Böröcz István ügyvezető igazgató
7. Előterjesztés tagfelvétel tárgyában – Böröcz István ügyvezető igazgató
Egyebek
Zárszó

A Közgyűlés háttéranyagai (2011. évi módosított pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő irányszámai,
2012. évi pénzügyi tervezés elvei, Kikötő beruházás lezárása, Felügyelő Bizottsági megállapítások és azokra tett intézkedések, Tisztségviselő választás) az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a klub irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 3.1.3. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon, az eredeti időponthoz képest egy órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a rendes tagok 10 %-ának jelenléte esetén határozatképes.

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Közgyűlésen Elnök és Elnökség megválasztására is sor kerül, amelyre vonatkozó jelölését várjuk a Jelölőbizottság tagjainak email címére (id. Pataki Attilla pataki.x.attila@gmail.com, Ligeti Pál ligetipal@msn.com, dr. Pintér Csaba pinterdr@gmail.com), vagy a Jelölőbizottságnak címezve a BYC székhelyére megküldve, illetve a byc@byc.hu e-mail címre elektronikusan elküldve.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ez által a Club működésének sikerességéhez.

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!
Balatonfüred, 2011. október 7.
Üdvözlettel:
Nagy Attila
ügyvivő elnök