fbpx

Meghívó a BYC Közgyűlésére

Tisztelt Klubtársunk!

A BYC Elnöksége – tekintettel a Ptk. 63.§ /2/ bekezdésében és a BYC Alapszabályának 3.1.1. pontjában foglaltakra – a tagok 15%-ának indítványára jelen meghívóval összehívja a Balatonfüredi Yacht Club Közgyűlését

2012. június 29. napjára (péntek) 18.00 – 20.00 óra közötti időpontra

az alábbi napirenddel a balatonfüredi VASZARY VILLA konferencia termében

(8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2.).

1.

Előterjesztés a BYC 2012. évi pénzügyi tervének – az SZMSZ által meghatározottak szerinti- fő irányszámainak tárgyában

2.

BYC Kikötő Kft hitelfelvétel kiegészítés

3.

Előterjesztés a BYC Elnökének és Elnökségének (Elnökségi tagok) visszahívása tárgyában

4.

Tisztségviselő választás – Elnök és Elnökség tag választás

5.

Tagfelvétel

6.

Egyebek – 2013 évi Laser versenyek előkészítése, Tájékoztatás Etikai és Fegyelmi Bizottság létrehozásáról és munkájáról

A Közgyűlés háttéranyagai (2012. évi pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő irányszámai, BYC Kikötő Kft hitelfelvétel kiegészítés, Tagfelvétel előterjesztés) az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a klub irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 3.1.3. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon az eredeti időponthoz képest egy órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a rendes tagok 10 %-ának jelenléte esetén határozatképes.

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Közgyűlésen, amennyiben az a jelenlegi Elnök és Elnökség visszahívásáról határoz, úgy sor kerül új Elnök és Elnökség megválasztására is, így az erre vonatkozó feltételes jelölését várjuk a Jelölőbizottság tagjainak email címére (Pataki Attila,byc@byc.hu, dr. Korchmáros Tamás, info@multident.hu, Cserép Csaba,  cserepcsaba49er@gmail.com), vagy a Jelölőbizottságnak címezve a BYC székhelyére megküldve, illetve a byc@byc.hu e-mail címre elektronikusan elküldve.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ezáltal a Club működésének sikerességéhez.

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Balatonfüred, 2012. június 12.

Üdvözlettel:

Aranyos József

Elnök

BYC – Közgyűlés Meghívó 20120629 aláírt