fbpx

Meghívó a BYC150 Ünnepi Közgyűlésére

A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club 2017. évi éves Közgyűlésére, amelyet

  1. március 18. napján, szombaton 10:30 órától

tartunk, az alábbi napirend szerint a Balatonfüredi Yacht Club klubszobájában

(8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.).

 

150-éves jubileumi év – BYC Elnökség köszöntője

1. Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolója és jelentése – ifj. Pataki Attila FB elnök
2. A BYC 2016. évi számviteli törvény szerinti éves Beszámolója és Közhasznúsági jelentése benne a szakmai beszámolóval – Gerendy Zoltán elnök, Böröcz István ügyvezető igazgató
3. Előterjesztés a BYC 2017. évi pénzügyi tervének – az SZMSZ által meghatározottak szerinti – fő irányszámainak tárgyában – Gerendy Zoltán elnök, Böröcz István ügyvezető igazgató
4. Egyebek
Zárszó – Gerendy Zoltán elnök

A Közgyűlés háttéranyagai (2016. évi FB jelentés 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámoló; közhasznúsági jelentés, 2017. évi pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő irányszámai, az Alapszabály 5.2.2.4 pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a Club honlapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a Club irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre állnak.

A rendes tagjelöltek bemutatkozó levele a honlapon és a klub faliújságán is kifüggesztésre kerül.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a hatályos Alapszabályunk 5.2.2.10. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos napon az eredeti időponthoz képest 30 perccel későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a közgyűlés tagjainak egyötöde jelen van.

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatalmazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ez által a Club működésének sikerességéhez.

Balatonfüred, 2017. március 3.

Gerendy Zoltán

elnök