fbpx

Szombati időutazás 1867-be #9 – Vizes fogadtatás – a török szultán Budapesten

Vasárnapi Újság XIV. évfolyam, 31. szám, 1867. augusztus 4-én

„A szultán július 31-kén este 9 órakor érkezett meg Pestre. Pestről egy gőzhajó ment elébe tisztelgőkkel; ezenkívül Pest és Buda város elöljárósága, országos méltóságok, képviselők, tábornoki kar és egy katonai zenekar, mely a török hymnust játszá. Mindkét parton elláthatlan tömeg várta és éljenezte. Valamennyi hajó, mind fölvonta üdvözletül a lobogóját; a Gellérthegyről és egy hajóról ágyulövések üdvözölték. Ez este nem fogadott tisztelgéseket a szultán és a hajón hált. — Aug. 1-én délelőtti 10 órakor szállott ki szultán ő felsége a Széchenyi hajóról, melyen érkezett és az éjét töltötte; az Albrecht út, melyen a királyi várba föl vonult, éljenző tömeggel volt borítva. Az ünnepélyes kiséret következőleg alakult: elől két budai és két pesti hajdú ment, azután a budai bandérium több tagja zászlóval. Ezt követték Gorove és Wenckheim miniszterek s katonai és polgári méltóságok és tisztviselők. Aztán a szultán egy ud vari kocsin a trónörökössel, egy osztrák tábornokkal és Fuad basával. Erre következtek nagy számmal török kísérők, festői keleti mezben, aztán küldöttségek hosszú kocsi sora, köztük a m. t. akadémia képviselői. A királyi palotában küldöttségeket fogadott a szultán; 2 órakor pedig séta-kocsizásra indult, útjába ejtvén a váczi utczát, megyeházat és a városerdőt. Lelkesülten éljenezték mindenfelé s csak azt sajnálta a pesti | közönség, hogy miért megy el oly hamar; mert a kocsizásból megtérve mindjárt hajóra ült és tovább utazott. Á mint mondják, nagyon örült a magyarországi szives fogadtatásnak s örömének több jelét adta. A szultán 37 éves, erőteljes férfi, hatalmasan fejlett mellel és méltóságteljes komoly arczczal. Szép török férfi.”

Abdul Aziz török szultán. Uralkodásának ideje: 1861 – 1876

Abdul Aziz török szultán (1830-1876) 1870-ben Széchényi Ödönt, a tűzpasát és a Balatonfüredi Yacht Club egyik alapítóját bízta meg a török tűzoltóság megszervezésével, évi 60 ezer frank díjazással.