fbpx

Történeti színes #4 – Szemelvények az 1867-es alapszabályból és rendszabályokból

(…)

5. Az egylet czélja a vitorlázást gyakorlatilag hazánkban fejleszteni s ez által nem csak hazánk e gyöngyét, a Balatont élénkíteni; nemcsak a tavak ezen királyán a közlekedést emelni, a kereskedést könnyíteni, fejleszteni, hanem lassankint a vitorlák használatát többi vizeinkre kiterjeszteni, és a vitorlás-hajók behozatala által hazánk tavain és lassúbb folyásu vizein a ló-és gőzerő mellőztével ezereket megkimélve, a nemzeti üzletet, kereskedelmet emelni; végre a sport egyik legnemesebb, legélvezetteljesebb nemét hazánkban is meghonosítani.

(…)

3. Semminemű ürügy alatt nem szabad kivinni az egylet helyiségeiből könyvet, ujságot, butort vagy bárminemű odatartozó tárgyat.

4. Kutyát nem szabad bevinni az egylet helyiségeibe.

7. Félnapnál hosszabb időre az egylet hajóját vagy cselédjét nem szabad elvinni a nélkül, hogy ez az igazgatóság valamely jelenlevő tagjának be nem jelentetnék.