fbpx

Újévi elnöki köszöntő 2019

Kedves Klubtagok!

 

Remélem jól töltöttétek az elmúlt ünnepnapokat és sikerült néhány napra kimozdulni a hétköznapok szoros menetéből. Ilyenkor úgy érzem kicsit megáll az idő és végre van lehetőség nyugodtan elgondolkodni olyan témákról is amelyekre a hétköznapok során kevés idő jut.

Ez év végén két ilyen BYC vonatkozású témát találtam:

 

  • kiemelkedő nagyhajós teljesítményeink megismerése és elismerése
  • önzetlenség avagy klubunk működésének támogatása.

 

A két téma önmagában is fontos, de esetünkben össze is kapcsolódnak.

 

Nagyhajós teljesítményeink:

A vitorlásversenyzés egyik lényeges eleme, hogy a futamok előtt, között vagy után mindig van időnk beszélgetni a hajón. Tavaly az egyik ilyen beszélgetés során kellett felismernem azt a fontos tényt, hogy a klubunkban folyó nagyon komoly szabadidős vitorlázás jó példáit és kiemelkedő eredményeit nem ismerjük, ismertetjük eléggé.

Az e téren felmutatott eredményeink évek óta szépek, ranglista számításainkba erősen beszámítanak, érdemi edzői munka nem áll mögöttük tehát tényleg komoly egyéni vagy csapatteljesítményekről van szó, amiről többet és rendszeresebben kellene tudnunk. Csak hogy pontosan értsétek – az egyesületi rangsor számítás során a World Sailing osztályokban és az MVSZ osztályokban elért pontszámunk jelentős részét az olimpiai és ifjúsági versenyzőink hozzák, de évek óta jelentős eredményeket mutatnak fel nagyhajós versenyzőink is. Ezek közül tavaly kiemelkedett Dr. Varjas Sándor (Szuszu) Soling EB győzelme, amely egyértelműen mutatja, hogy komoly nagyhajós versenyzés folyik klubunkban, másrészt Szuszu személyében olyan saját nevelésű versenyzőt ismerhettek, aki eredményes ifjúsági versenyezését követően szabadidős sportolóként is eredményes maradt.

Fontos példa ez nagyhajósaink, de egyben minden ifjúsági versenyzőnk felé is, akik továbbtanulás vagy bármilyen személyes ok miatt a vitorlázást későbbi életszakaszukban már csak szabadidős tevékenységként tudják űzni. Szuszu versenyzői pályafutása klubunkban nem egyedi, több hasonlóan eredményes felnőtt vitorlázónk van, akiknek kiemelkedő teljesítményeit fontos ismernünk és elismernünk. Emellett azt is fontos tudnotok, hogy nagyhajósaink nem csak a versenyzésben aktívak, hanem elkötelezetten támogatják klubunk működését is a rászoruló területeken – de ez már részben a második témához kapcsolódik.

 

Klubunk működésének önkéntes támogatása:

A BYC gazdasági működési modellje nagyjából ismert számotokra és az a működési főszabály – egy adott évben csak annyit tudunk elkölteni, amennyi bevételünk rendelkezésre áll – sajnos ránk is vonatkozik. Sikeres fejlesztési pályázatokra és azokhoz kapcsolódó hitelekre épülő fejlődési időszak áll mögöttünk, amelyhez kapcsolódó hitelállományunk 2024-ig még hozzávetőleg 20 m Ft átlagos éves törlesztési terhet ró a működésünkre. Kötelezettségeinket folyamatosan és pontosan teljesítjük, de emellett kezelnünk kell az általános béremelkedés okozta költségnövekedéseket és az egyre drágább karbantartási és eszközpótlási feladatainkat is.

Szűk mozgásterű esztendők ezek pénzügyi szempontból, amelyek nehéz feladatot jelentenek az ügyvezetőnk, munkatársaink és az elnökség számára is.

Az is jól látszik, hogy a felmerülő költségnövekedések folyamatos áthárítása mellett (különböző szolgáltatási díjaink éves emelésein keresztül) nagyon vékony keret marad az érdemi bővítésre és előrelépésre a folyó hiteltörlesztések mellett.

Elmúlt éveink jól mutatták, hogy klubunk gazdasági érdekeinek követése és vegyes anyagi háttérrel rendelkező tagságunk elvárásainak történő egyidejű megfelelési szándékunk gyakran szembe megy egymással. Emiatt szeretnénk klubunk anyagi terheinek és gazdasági érdekeinek vállalásánál az egyéni teljesítőképességekre jobban alapozni az önkéntesség elvének betartásával.

Alapértékeinkre gondolva – tisztelet, önzetlen segítségnyújtás, megújulási képesség – mégis azt feltételezem, bőven van még tér az önzetlen tagi támogatások növelésére, amelyek az elmúlt években is szépen működtek egyes részterületeken (pl. ifjúsági versenyzés).

Fontos volna a következő években az önkéntes tagi támogatási tevékenységet tovább erősíteni és azokra a működési területekre is irányítani, amelyek esetében a támogató közvetlenül nem érintett.

Ehhez egyrészről jobban kell ismernetek klubunk aktuális feladatait, problémáit (milyen célok esetében van szükségünk támogatásokra), valamint azokat a szempontokat és feltételeket, amelyek alapján dönteni tudtok ebben a kérdésben. Másrészről nem csak anyagiakra gondolunk a téma kapcsán, hanem önkéntes és térítés mentesen elvégzett klub feladatokra is, amelyek gyakran ugyanolyan fontosak, mint az átutalt összegek (pl. versenyrendezés esetén közreműködés a rendezésben).

Szeretném, ha tagságunk részéről nem csak a mit várok a BYC-től témakör kapna hangsúlyt, hanem a mit teszek a klubomért gondolat is erősebben előtérbe kerülne. Az elmúlt évek jó alapot adnak az optimizmusunkra ezen a téren is. Idéntől szeretnénk nyilvánosabban kezelni azokat a tevékenységi területeinket, amelyek megfelelő szintű működéséhez tagi támogatásra van szükségünk.

Biztos vagyok abban, hogy a még előttünk álló öt szűk esztendő elmúlásával ez az önzetlenség sokszorosan megtérül majd közösségünk számára, erősíteni fogja összetartásunkat és növelni elkötelezettségünket klubunk fejlődése iránt.

Célunk idén is változatlan – minden tagunk

 

  • büszke legyen és lehessen BYC – tagságára,
  • megfelelően képviselje Klubunkat hazai és nemzetközi vitorlás eseményeken
  • megtalálja örömét nálunk a vitorlázás bármilyen formájában.

 

Remélem az idei évben is lesz elég erőnk, szorgalmunk és türelmünk tovább haladni ezen a kitűzött úton.

Ehhez kívánok Nektek nagyon jó egészséget, erőt és jó szelet 2019-ben!

Boldog vitorlás – Újévet Mindnyájunknak!

 

 

 

 

Gerendy Zoltán

BYC elnöke